Ana içeriğe atla

Sistem&AgSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığımıza bağlı olan Ağ ve Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğünde yürütülen görev ve yetkilerimizin bir kısmı şunlardır: 

- Üniversitemizin fiziksel ağ yapısının kurulması

- İnternet erişiminin sağlanması ve internet trafiğinin en uygun hale getirmek

- Personel ve öğrenci kimlik kartlarının hazırlanması 

- SUBU.net kablosuz ağ bağlantı erişimini sağlamak

- MAC / IP adreslerinin yetkilendirilmesini sağlamak

- Kamera ve Ağ Kurulumu

- Sunucu ve sistem yönetimi

- EBYS kullanıcı rol ve yetkilerinin atanması

- Olması muhtemel saldırılara karşı güvenlik politikalarını uygulamak, geliştirmek ve ağ güvenliğini sağlamak

- Web ve diğer hizmetler için gerekli olan DNS atama işlemlerinin yapılması